Tjänster

Rådgivning på plats
Är du inte riktigt nöjd med din trädgård eller utemiljö? Kanske har du svårt att se vad som behöver förändras för att den ska bli den trivsamma plats du drömmer om. Som utomstående kan jag se på miljön med nya ögon och komma med lösningar du kanske inte hade tänkt på själv. Har du redan en klar bild framför dig kan jag istället ge råd och tips om hur du bäst förverkligar dina idéer.
Tillsammans med dig tittar jag på din utemiljö, jag lyssnar på dina tankar och önskemål och ger därefter förslag på lösningar. Du kan få råd om planering, plantering och skötsel. Om du vill ha skisser eller ritningar tar jag fotografier och du lämnar en tomtkarta eller måttsatt ritning som underlag. Vi diskuterar tillsammans behov och önskemål, och därefter går jag vidare med skissandet.

Planering och design av utemiljöer
En miljö där människor ska trivas måste ständigt skötas om, och anpassas efter nya förutsättningar och användningsområden. Allt från balkonger, uteplatser och privata trädgårdar till utemiljöer vid skolor, boenden och vårdinrättningar kan behöva en uppfräschning eller en helt ny design.
Önskar du bara hjälp med grovplaneringen för att själv komma igång med skapandet av detaljerna eller vill du ha en detaljerad plan att arbeta efter? Jag ritar såväl idéskisser som detaljerade planritningar med planteringsplan och växtförteckning – allt efter dina behov och önskemål.

Projektledning och samordning av hantverkare vid trädgårdsprojekt
När du har en färdig plan för din trädgård eller utemiljö är det dags för själva genomförandet. Ofta behövs det flera hantverkare för att utföra arbetet på ett effektivt sätt och det ställs då stora krav på ett väl fungerande samarbete. Jag kan fungera som arbetsledare och samordna arbetet så att dina idéer blir till verklighet på bästa sätt.

Inköp och plantering av växter
För någon som inte yrkesmässigt arbetar med växter kan det vara svårt att se vilka plantor som håller hög kvalitet. Att leta efter växterna på olika plantskolor och trädgårdsmarknader är dessutom tidskrävande, och man får själv sköta transporten. Vill du bespara dig detta besvär kan du vända dig till mig. Jag köper in kvalitetsväxter åt dig genom partiplantskola eller lokala plantskolor, levererar dem till dig och kan även hjälpa till med planteringen om så önskas.

Skötselarbete med beskärning av buskar och träd
Träd och buskar kräver i allmänhet beskärning för att växa på ett vackert sätt och hålla sig friska. Häckar som inte klipps blir spretiga eller glesa, och slarvar man med beskärningen av fruktträd blir resultatet att de ger mindre frukt. Jag har erfarenhet av att beskära såväl buskar och mindre prydnadsträd som fruktträd.
Vissa tjänster inom trädgårdsskötsel räknas som hushållsnära tjänster, vilket innebär att du kan ansöka om skattereduktion. Läs mer här»

Föreläsningar och workshops
Vill du lära dig mer om trädgårdar och utemiljöer? Jag erbjuder gärna föreläsningar för grön inspiration eller på olika teman. Jag håller även i workshops och aktiviteter med trädgårdstema. Min specialitet är hälsosam utemiljö för alla människor.

Kundgrupper
    • Privata balkong- och trädgårdsägare
    • Bostadsrättsföreningar
    • Bostadsföretag och andra näringsidkare
    • Kommuner, landsting
    • Föreningar, kyrkor och samfund

Priser
De flesta av mina tjänster debiteras per timme, men jag har fasta priser för hembesök. Vid design- och planeringsarbeten och andra större projekt lämnar jag offert. Tag gärna kontakt med mig för prisförslag!

Livet i trädgården
Prenumerera på nyhetsbrevet med aktuella tips och råd samt inspiration för trädgårdslivet! Kommer säsongsvis var tredje månad. Uppgifterna används enbart för att sända nyhetsbrevet och du kan avsluta prenumerationen när du så önskar.
* korrekt e-post krävs för att skicka